آرمان سبز آدینه | راز سرزمین‌های حاصلخیز

 

در دنیای کشاورزی و باغبانی، مواجهه با علف‌های هرز یکی از چالش‌های اساسی است که کشاورزان و باغبانان با آن روبرو می‌شوند. این علف‌های هرز نه تنها می‌توانند باعث کاهش عملکرد محصولات مرغوب شوند، بلکه منابع خاک و آب را نیز به خطر می‌اندازند. به همین دلیل، استفاده از علف کش‌ها به عنوان یکی از روش‌های اصلی و ضروری در مدیریت علف‌های هرز برای کشاورزان و باغبانان اهمیت دارد.

در ادامه در مورد علف کش‌ها، کاربردها، روش‌های استفاده صحیح و اثرات زیست محیطی آنها صحبت خواهیم کرد. با آشنایی بیشتر با این موضوع، کشاورزان و باغبانان می‌توانند تصمیمات بهتری در مورد انتخاب و استفاده از علف کش‌ها برای مدیریت مستمر و پایدار مزرعه‌ها و باغات خود اتخاذ کنند.

 

علف کش چیست؟

علف کش، مواد شیمیایی است که علف‌های هرز را از بین برده یا از رشد آن‌ها جلوگیری می‌کند. روش‌های مختلفی برای از بین بردن علف‌های هرز وجود دارد که استفاده از علف کش‌ها یکی از این روش‌ها می باشد. در مواقعی که نابودی علف‌های هرز با روش‌های سنتی سخت و دشوار است، علف کش‌ها به عنوان آخرین گزینه مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مواد شیمیایی معمولاً به صورت مایع یا پودر عرضه می‌شوند و باید با دقت و طبق دستورات تولیدکننده استفاده شوند.

اگرچه علف کش‌ها می‌توانند موثر باشند، اما باید مراقب استفاده از آن‌ها باشیم، زیرا ممکن است برای محیط زیست و سلامتی انسان‌ها و حیوانات آسیب‌های جانبی به همراه داشته باشند. بنابراین، قبل از استفاده از علف کش، بهتر است سایر روش‌های سنتی مانند بیل زدن، خاک ورزی و حفاری را امتحان کنید تا به حد امکان از سمپاشی شیمیایی خودداری نمایید.

 

علف کش‌ها چه کاربردی در کشاورزی دارند؟

از جمله کاربردهای علف کش در کشاورزی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

کنترل علف‌های هرز

از بین بردن یا کنترل علف‌های هرز در مزارع و زمین‌های کشاورزی از کاربردهای اصلی علف کش است. علف‌های هرز می‌توانند به محصولات کشاورزی آسیب رسانده و تولید محصول را کاهش دهند. علف کش‌ها به کشاورزان کمک می‌کنند تا علف‌های هرز را کنترل و از محصولات خود محافظت کنند.

افزایش عملکرد محصولات

با کنترل علف‌های هرز، محصولات می‌توانند بهتر رشد کرده و عملکرد آنها افزایش یابد. عدم رقابت محصولات با علف‌های هرز برای منابع نور، آب و مواد معدنی باعث افزایش بهره‌وری می‌شود.

کنترل علف‌های مقاوم

علف کش‌ها می‌توانند برای کنترل این علف‌های مقاوم مؤثر باشند.

حفاظت از محیط زیست

با دقت در استفاده از علف کش‌ها و رعایت دستورات تولیدکننده، می‌توان به کاهش مقدار مصرف علف کش‌ها و اثرات جانبی آنها بر محیط زیست کمک کرد. برخی علف کش‌ها تا حدی دارای مکانیسم های حفاظت از محیط زیست هستند.

 

انواع علف کش‌ها

علف کش‌ها (Herbicides) به عنوان یکی از اصلی‌ترین زیرمجموعه‌های سموم کشاورزی برای کنترل و مدیریت علف‌های هرز کاربرد دارند، برخی از انواع علف کش‌ها که توسط گروه آرمان سبز آدینه تولید و عرضه می‌شوند عبارتند از:

 • اکسی فلورفن EC 24%: از طریق برگ جذب شده و تاثیر می‌گذارد.
 • اگزادیازون EC 12%: برای کنترل علف‌های هرز مزارع برنج بعد از کاشت و قبل از سبز شدن علف‌های هرز مورد استفاده قرار می‌گيرد.
 • ای پی تی سی 82% EC: علف کش بازدارنده رشد جوانه‌های انتهایی که به وسیله ریشه و جوانه جذب می‌شود.
 • ایمازتاپیر SL 10%: دارای خاصیت ابقایی که از طریق برگ و ریشه جذب می‌شود.
 • بنتازون SL 48%: از طریق برگ جذب شده و به صورت پس رویشی بر روع علف‌های هرز سبز شده موثر است.
 • بن سولفورون متیل DF 60%: انتخابی و سیستمیک، ممانعت کننده رشد گیاه.
 • پرتیلاکلر EC 50%: علف کشی انتخابی که از تقسیم سلولی ممانعت می‌کند.
 • پندی متالین EC 33%: با جلوگيری از تقسيم سلولی در نقاط مریستمی مانع از رشد ريشه و ايجاد ريشه‌اي مويين می‌شود.
 • پروپانیل EC 36%: جلوگیری از عمل فتوسنتز که خاصیت فعالیت زمانی کوتاه مدت دارد.
 • پرومترین 75% DF: بازدارنده عمل فتولیز آب در پدیده فتوسنتز.
 • تری بنورون متیل DF 75%: جذب از طریق ریشه و برگ.
 • تری فلورالین EC 48%: جذب از طریق هیپوکوتیل که باعث اختلال در تقسیم سلولی و جلوگیری از رشد ریشه گیاه می‌شود.
 • توتال 80% WG: از طریق برگ و ریشه جذب می‌شود.
 • تو فور دی + ام سی پ آ SL 67.5%: منجر به تحلیل رفتن مواد غذایی در گیاه و از بین رفتن و مرگ علف‌های هرز می‌شود.
 • سولفو سولفورون WG 75%: از تقسیم سلولی جلوگیری می‌کند.
 • سیکلوکسیدیم EC 10%: از سنتز اسیدهای چرب جلوگیری می‌کند.
 • گلایفوزیت SL 41%: از طریق برگ‌ها و قسمت‌های سبز گیاه جذب شده و روی آنزیم‌های مختلف اثر می‌کند.
 • آترازین WP 80%: بازدارنده عمل فتوسنتز و مداخله در سایر فرآیندهای آنزیمی.
 • فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت EC 27.4%: طیف وسیعی از علف‌های هرز پهن برگ یک ساله را کنترل کرده و باعث توقف رشد برخی از علف‌های هرز باریک برگ می‌شود.
 • فنوکساپروپ پی اتیل EW 7.5%: مانع ساخت اسید چرب شده و از تشکیل غشاء سلولی جلوگیری می‌کند.
 • هالوکسی فوپ آرمتیل استر EC 10.8%: مانع رشد بافت‌های مریستمی می‌شود.
 • کلوپیرالید SL 30%: از طریق برگ و ریشه جذب شده و در آوندها حرکت می‌کند.
 • کلودینافوپ پروپارژیل EC 8%: انتخابی و سیستمیک.
 • لینورون SC 45% - WP 50%: دارای خاصیت ابقایی و مقداری خاصیت تماسی که مانع از فتوسنتز گیاه می‌شود.
 • متری بوزین WP 70%: مانع از عمل فتوسنتز در فتوسیستم.
 • مولینیت + اکستندر EC 71%: مانع جوانه زدن گیاه شده و بازدارنده سنتز چربی.
 • نیکوسولفورون SC 4%: دارای خاصیت جذب از طریق برگ و ریشه و تجمع در بافت مریستمی.

 

نحوه استفاده از علف کش‌ها

روش‌های استفاده از علف کش می‌تواند به دو صورت متفاوت انجام شود: کاربرد در خاک و محلول‌پاشی.

کاربرد در خاک:

علف کش‌هایی که به خاک اضافه می‌شوند، معمولاً توسط ریشه جذب می‌شوند و به عنوان تیمار پیش از کاشت محصولات یا قبل از رویش آن‌ها استفاده می‌شوند. عوامل مختلفی بر اثربخشی سموم مورد استفاده در خاک تأثیر می‌گذارند. علف کش‌ها از طریق مکانیسم‌های غیرفعال و فعال به علف‌ها جذب می‌شوند. جذب علف کش در کلوئیدهای خاک یا مواد آلی اغلب مقدار قابل دسترس برای جذب علف‌های هرز را کاهش می‌دهد.

 

محلول پاشی:

در محلول‌پاشی، اندام‌های هوایی گیاه که روی سطح زمین قرار دارند، تحت تأثیر سموم قرار گرفته و توسط بافت‌های در معرض جذب می‌شوند. این نوع علف کش‌ها به طور کلی پس از رویش گیاهان عمل می‌کنند و می‌توانند در سراسر گیاه جابجا شوند (سیستمیک) یا در مکان خاصی باقی بمانند (تماسی). موانع خارجی گیاهان مانند کوتیکول، موم، دیواره‌های سلولی و غیره بر جذب و عملکرد این سموم تأثیر می‌گذارند.

 

زمان استفاده از علف کش‌ها

زمان استفاده از علف کش در کشاورزی بستگی به نوع علف‌های هرز و نوع علف کش دارد. سموم پیش رویشی معمولاً قبل از جوانه‌زدن علف‌های هرز، یعنی در اواخر زمستان یا اوایل بهار، استفاده می‌شوند. این سموم باعث جلوگیری از رشد اولیه علف‌های هرز می‌شوند. از این سموم پس از رویش گیاهان در بهار استفاده می‌شود.

هنگام استفاده از این ترکیبات در باغ‌ها، باید دقت داشته باشید که مراقب گیاهانی که نمی‌خواهید آسیب برسانید، باشید. اگر علف ‌هرز را شناسایی کرده‌اید، ممکن است بتوانید یک علف کش انتخابی پیدا کنید که بدون آسیب رساندن به گیاهان باغ، علف‌های هرز را از بین ببرد. سموم حاوی گلیفوزیت گزینه خوبی برای کنترل گیاهان و علف‌های هرز ناشناخته هستند، زیرا بیشتر انواع علف‌ هرز را از بین می‌برند. قبل از استفاده از این سموم، می‌توانید با ساختن محافظ‌های مقوایی که در اطراف علف ‌هرز قرار می‌دهید، از سایر گیاهان باغ محافظت کنید. این اقدام به جلوگیری از پخش سموم به گیاهان دیگر کمک کرده و از خسارت به آنها جلوگیری می‌کند.

 

نکات مهم هنگام استفاده از علف کش

در هنگام استفاده از علف کش‌ها، باید به نکات مهم زیر توجه داشته باشید:

 1. علف کش‌ها ممکن است برای حیوانات و انسان‌ها غیر سمی در نظر گرفته شوند، اما می‌توانند به گیاهان غیر هدف و حشرات مرتبط با آنها آسیب برسانند، به ویژه اگر به صورت محلول پاشی شده استفاده شوند. بنابراین، حفظ ایمنی خود و دیگر موجودات محیطی از اهمیت بالایی برخوردار است.
 2. از پاشیدن علف کش در روزهایی که باد می‌وزد خودداری کنید تا علف کش به ناحیه‌های غیر هدف منتقل نشود.
 3. برای استفاده از علف کش، زمانی را انتخاب کنید که شرایط برای کارکرد مؤثر آن مناسب باشد. به دقت دستورالعمل‌ها و زمان‌بندی توصیه شده توسط تولیدکننده را رعایت کنید.
 4. هنگام استفاده از سموم شیمیایی، از ماسک محافظ، دستکش و لباس‌های مناسب استفاده کنید تا از خود در برابر تماس مستقیم با سموم محافظت کنید.
 5. اطمینان حاصل کنید که کودکان و حیوانات خانگی در محوطه سمپاشی حضور ندارند تا از مواجهه غیرمستقیم با علف کش جلوگیری شود.
 6. تنها مقدار لازم از علف کش را خریداری کنید و آن را در مکانی امن و دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

با رعایت این نکات، می‌توانید از علف کش‌ها بهترین استفاده را کرده و در عین حال به حفظ محیط‌زیست و ایمنی خود و نیز کنترل علف‌های هرز در مزرعه کمک کنید.

 

قیمت علف کش‌ها

قیمت علف کش‌ها به عوامل مختلفی بستگی داشته و متغیر است. برخی از عواملی که قیمت علف کش‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند عبارتند از:

 • نوع و برند علف کش: نوع و برند علف کش می‌تواند قیمت را تعیین کند. برندهای معتبر و معروف ممکن است قیمت‌های بالاتری داشته باشند.
 • نوع فرمولاسیون: علف کش‌ها در انواع مختلف فرمولاسیون از جمله مایع و پودر عرضه می‌شوند. نوع فرمولاسیون می‌تواند بر قیمت تاثیر داشته باشد.
 • حجم و تعداد بسته‌بندی: حجم یا تعداد بسته‌بندی علف کش نیز می‌تواند بر قیمت تاثیر داشته باشد. بسته‌بندی‌های بزرگتر معمولاً قیمت مناسب‌تری دارند.
 • مقدار مواد مؤثر فعال: مقدار مواد فعال در علف کش می‌تواند بر قیمت تأثیر بگذارد. علف کش‌های با غلظت بالاتر معمولاً گران‌تر هستند.
 • بازار و منطقه جغرافیایی: قیمت علف کش‌ها ممکن است در بازارهای مختلف و مناطق جغرافیایی مختلف متغیر باشد.
 • نیاز به مجوز: برخی از علف کش‌ها برای استفاده در کشاورزی یا دیگر مقاصد به مجوز از مراجع مربوطه نیاز دارند. در صورتی که یک علف کش مجوز داشته باشد، ممکن است قیمت آن بالاتر باشد.
 • اقتصاد و تورم: عوامل اقتصادی و نرخ تورم نیز می‌توانند بر قیمت علف کش‌ها تأثیر گذار باشند.

بنابراین، برای دانستن قیمت دقیق یک علف کش خاص، بهتر است با مشاورین آرمان سبز آدینه تماس بگیرید و اطلاعات بیشتری در مورد محصولات و شرایط خرید خود کسب کنید. تمامی محصولات آرمان سبز آدینه با قیمتی مناسب و منطقی عرضه شده و می‌توانید با خیال راحت اقدام به خرید نمایید.

 

خرید و سفارش علف کش‌ها

شما می‌توانید علف کش‌های مورد نیاز خود را به راحتی از طریق آرمان سبز آدینه سفارش دهید. آرمان سبز آدینه به عنوان یک منبع معتبر برای محصولات کشاورزی و باغبانی، انواع مختلفی از علف کش‌ها و ترکیبات مرتبط را در اختیار شما قرار می‌دهد. شما می‌توانید با تیم ما تماس گرفته و در مورد انتخاب علف کش مناسب برای نیازهای خود مشاوره دریافت کنید، سپس سفارش خود را ثبت کرده و علف کش‌های مورد نیاز خود را به صورت آنلاین تحویل بگیرید تا به مدیریت علف‌های هرز در مزارع و محصولات کشاورزی خود کمک کنید.

شماره تماس: 02183503 (50 خط)

 

فروش و ارائه علف کش‌ها توسط آرمان سبز آدینه

آرمان سبز آدینه با افتخار علف کش‌های متنوع و باکیفیت را به شما عرضه می‌کند. ما به عنوان یک منبع قابل اعتماد برای محصولات کشاورزی و باغبانی، انواع مختلفی از علف کش‌ها و ترکیبات مرتبط را در اختیار شما قرار می‌دهیم. ما آماده‌ایم تا به شما در مدیریت علف‌های هرز در مزارع و زمین‌های کشاورزی‌تان کمک کنیم. پیشنهاد می‌کنیم قبل از خرید علف کش جزئیات مربوط به هر محصول را به طور کامل مطالعه کرده و سپس اقدام به خرید نمایید. مشاورین ما نیز در این راه شما را همراهی کرده و اطلاعات مورد نیاز را در اختیارتان قرار می‌دهند.