آرمان سبز آدینه | راز سرزمین‌های حاصلخیز

سلام 

بله داریم لطفا با شماره 02183501383 آقای بابایی تماس حاصل فرمایید

سلام لطفا با شماره 02183501344 آقای عباسی تماس حاصل فرمایید

با تشکر

سلام 

لطفا با شماره 02183501344 آقای عباسی تماس حاصل فرمایید

با تشکر

اگر در برگ های انتهای شاخه ها شدیدتر باشد احتمال کمبود آهن وجود دارد و بایستی محلولپاشی آهن انجام  شود یا  همراه آبیاری آهن  خاکی مصرف شود. برای  تشخیص دقیق تر عکس ارسال شود.

با سلام
در مورد ارقام آبی رقم نودل و آکورازادو با توجه به سابقه کشت و مقاومت مناسب به بیماری های قارچی توصیه می شوند.

سلام
احتمال وجود بیماری یا آفت وجود دارد . بایستی بیشتر بررسی شود و عکس ارسال شود.
با تشکر

ای سی کالر کود هست و اختلاط آن با اکثر سموم آفت کش مشکلی ندارد. ولی احتیاطا قبل از مصرف اختلاط شود و روی چند گیاه تست شود.

1 2 3 4 5  ... 

فرم ارسال پرسش