آرمان سبز آدینه، راز سرزمین های حاصلخیز

آرمافیت Armaphite

مزایای ویژه

  • مقاومت گیاه به بیماری های قارچی و پوسیدگی طوقه درختان میوه را افزایش می‌دهد.
  • محرک رشد ریشه در ابتدای دوره کشت
  • باعث افزایش تعداد برگ و میزان فتوسنتز می‌شود.
  • افزایش تعداد گل و تعداد میوه
  • افزایش اندازه میوه و بهبود رنگ
  • افزایش قابلیت انبارداری
  • محصول چند منظوره که بر تنش های زیستی و غیرزیستی اثر می گذارد.
  • قابلیت جذب بالا
  • سازگاری عالی

محصولاتی که شاید بپسندید