آرمان سبز آدینه، راز سرزمین های حاصلخیز

بورآمین Boramin

ترکیب (w/w) (w/v)
بور محلول (B) %10 %13

مزایای ویژه

  • افزایش گل انگیزی
  • افزایش ضریب تشکیل میوه
  • رفع سریع کمبود بور در گیاه
  • متحرک کننده کلسیم در گیاه

محصولاتی که شاید بپسندید