آرمان سبز آدینه | راز سرزمین‌های حاصلخیز

کلزا زمستانه آنجلیکو

نام رقم آنجلیکو (Angelico)
تیپ رشد زمستانه
دوره رسیدگی میان رس
عملکرد دانه خیلی زیاد
تراکم مطلوب کاشت 40 الی 50 بوته در متر مربع

 

کلزا آنجلیکو محصولی از شرکت لیماگرین فرانسه با تیپ زمستانه می‌باشد و اولین بار در سال 2017 در کشور دانمارک ثبت شد و در مدت کوتاهی پس از آن در فرانسه ثبت گردید.

کلزا زمستانه آنجلیکو سرعت رشد و استقرار خوبی قبل از زمستان دارد. زمان کاشت این رقم قابلیت انعطاف است و مخصوصا برای کاشت دیرهنگام مناسب می‌باشد. سرعت رشد بعد از زمستان، گلدهی و رسیدگی متوسط است و ارتفاع بوته بلند می‌باشد. از سایر خصوصیات قابل ذکر در مورد کلزا رقم آنجلیکو عملکرد بالا، مناسب بودن برای کاشت کرپه و مقاومت به ریزش غلاف آن است.


محصولاتی که شاید بپسندید