آرمان سبز آدینه | راز سرزمین‌های حاصلخیز

کلزا زمستانه آرشیتکت

نام رقم آرشیتکت (Architect)
تیپ رشد زمستانه
دوره رسیدگی میان رس
عملکرد دانه خیلی زیاد
تراکم مطلوب کاشت 40 الی 50 بوته در متر مربع

 

کلزا آرشیتکت رقمی جدید در اروپا است و اولین بار در فرانسه، انگلیس و دانمارک ثبت شده است. آرشیتکت محصولی از شرکت لیماگرین فرانسه با تیپ زمستانه می‌باشد. رقم آرشیتکت توسعه و رشد مناسبی در پاییز داشته و حساسیت کمی به ساقه روی قبل از زمستان دارد، بنابراین دارای زمستان گذرانی بسیار مطلوبی است.

کلزا آرشیتکت از لحاظ سرعت رشد بعد از پایان زمستان، زمان گلدهی و رسیدگی جزو ارقام متوسط است. از لحاظ ارتفاع جزو ارقام متوسط تا بلند محسوب می‌شود. مقاومت به خوابیدگی (ورس) از خصوصیات بارز این رقم است. از سایر خصوصیات قابل ذکر، عملکرد بالا و مقاومت به ریزش آن است.


محصولاتی که شاید بپسندید