آرمان سبز آدینه | راز سرزمین‌های حاصلخیز

کلزا بهاره تراپر

نام رقم تراپر (Trapper)
تیپ رشد بهاره
دوره رسیدگی بسیار زودرس
عملکرد دانه  خیلی زیاد
تراکم مطلوب کاشت 50 الی 60 بوته در متر مربع

 

کلزا بهاره تراپر هیبرید با قابلیت ایجاد شاخه‌های جانبی و غلاف زیاد در تراکم مناسب است. به بیماری‌های مهم کلزا من جمله شانکر فوما (Phoma Canker) مقاوم بوده و سرعت رشد اولیه بالایی دارد.

تراپر جزو ارقام زودرس کلزا بوده و بذور با قارچ کش اختصاصی ضدعفونی شده است.


محصولاتی که شاید بپسندید