آرمان سبز آدینه | راز سرزمین‌های حاصلخیز

کلسی فرت

ترکیب (w/v)
کلسیم محلول (CaO) 40%
مواد آلی (OM) 20%

 

کلسیم به عنوان یکی از عناصر ضروری ثانویه در گیاهان شناخته می‌شود به میزان زیادی توسط گیاهان به فرم +Ca2 مورد نیاز گیاهان می‌‍باشد. نیاز کلسیم در گونه‌های مختلف گیاهی بسیار گسترده می‌باشد. این عنصر نقشی کلیدی را در ساختار دیواره و غشاء سلولی ایفا می‌نماید و علاوه بر استحکام دیواره سلولی و پایداری گیاه از گسترش برخی از بیماری‌های قارچی و باکتریایی ممانعت می‌کند. کلسیم همچنین رشد مناسب سلول‌های گیاهی را سبب شده و در فعالیت های آنزیمی و هورمونی مشارکت داشته و جذب سایر عناصر تغذیه‌ای را تسهیل می‌نماید.

کمبود کلسیم و عدم جذب مناسب ان توسط گیاه می‌تواند سبب بروز برخی از بیماری‌های فیزیولوژیکی از جمله پوسیدگی گلگاه گوجه فرنگی، لکه تلخی سیب وسوختگی انتهایی کاهو می‌گردد.

محصول کلسی فرت با منبعی غنی از کلسیم می‌باشد که با دارا بودن 40 درصد کلسیم به فرم قابل جذب برای گیاه می‌باشد که می‌تواند ضمن تامین کلسیم موردنیاز گیاه بهبود رشد و عملکرد محصول را تضمین نماید.


محصولاتی که شاید بپسندید