آرمان سبز آدینه | راز سرزمین‌های حاصلخیز

روت بوستر

ترکیب (W/V)
اسید آمینه آزاد (AA) 5%
هیومیک اسید (HA) 5%
پتاسیم محلول در آب (K2O) 8%
ماده آلی (OM) 8%
کربن آلی (OC) 4.5%

محصولاتی که شاید بپسندید