آرمان سبز آدینه | راز سرزمین‌های حاصلخیز

سورفکشن (کود سورفکتانت)

سورفکتانت غیر یونی ترکیبی است که دارای گروه‌های هیدروفوبیک (Hydrophobic، آب گریز) و هیدروفیلیک (Hydrophilic، جاذب آب) بوده و باعث کاهش کشش سطحی در فصل مشترک [هوا -آب] و یا [روغن - آب] می‌شود و به این ترتیب پخشندگی محلول و در نتیجه تاثیر محلول پاشی را بهبود بخشیده و میزان مصرف سم و ریز مغذی را کاهش می‌دهد.

سورفکتانت با کاهش کشش سطحی آب و افزایش سرعت جریان آب در منافذ ریز سطح برگ منجر به افزایش جذب برگی سموم و کودهای شیمیایی می‌شود.

 

مزایای ویژه سورفکشن (کود سورفکتانت):

  • سورفکتانت غیر یونی قابل استفاده به روش محلول پاشی
  • افزایش چسبندگی کودها و سموم محلول پاشی شده بر روی برگ و افزایش دوام آن‌ها در برابر باران و باد
  • قابلیت اختلاط با انواع مختلف کود و سم به دلیل غیر یونی بودن
  • جلوگیری از ایجاد حالت قطره‌ای کود و سم بر روی برگ
  • نگهدارنده کودها بر روی گیاهان و افزایش جذب و کارایی آن‌ها
  • سازگار با محیط زیست و فاقد مواد مضر برای گیاه
  • pH کنترل شده جهت پیشگیری از هیدرولیز کودها و سوختگی برگ
  • کاهش میزان مصرف سم و کود
  • افزایش میزان جذب کود و آفتکش به درون گیاه و بدن آفات

محصولاتی که شاید بپسندید