آرمان سبز آدینه، راز سرزمین های حاصلخیز

آرمینو آهن Armino-Fe

ترکیب (w/w) (w/v)
آهن محلول (Fe) %5 %6.7
آهن کلاته (Fe) %5 %6.7
آمینو اسید کل %10 %13.4
آمینو اسید آزاد %10 %13.4

مزایای ویژه

  • رفع زرد برگی (کلروز) ناشی از کمبود آهن در سریعترین زمان
  • افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی به علت وجود اسيد آمينه
  • افزایش عملکرد، بهبود کیفیت و همچنین افزایش سبزینگی
  • سرعت بالای جذب و همچنین انتقال آسان به اندام های هدف در داخل گیاه

محصولاتی که شاید بپسندید