آرمان سبز آدینه، راز سرزمین های حاصلخیز

گزارش روز مزرعه مقایسه ارقام گندم و جو سازگار با منطقه و کشت کف کار در شرایط خاک های شور در بخش رضاآباد و انجیلاوند ساوه در تاریخ 9/12/1400

بمنظور ارزیابی طرح PVS گندم و جو و کشت کف کار در شرایط خاک های شور در مزارع آقای حسینی کارگر در رضاآباد و انجیلاوند ساوه از پیمانکاران شرکت کشت و صنعت فدک، روز مزرعه ای با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساوه، کشاورزان و کارشناسان کشاورزی از شهرستان ساوه و سایر شهرستان های استان در تاریخ 9/12/1400 برگزار گردید.

در این گردهمایی محاسن استفاده از کف کار در مزارعی با خاک و آب شور ذکر گردید و مزارع مذکور توسط کارشناسان و مدیران بخش کشاورزی و کشاورزان بازدید شد. مزارع جو شامل رقم ریحان 03 در طبقات گواهی شده، مادری و پرورشی 3 بودند. مزرعه PVS گندم شامل ارقام نودل، آرتورنیک، پیشتاز، پیشگام و مزرعه pvs جو شامل ارقام لاین تحت کد بهمراه رقم ریحان 03 بودند. در پایان جلسه پرسش و پاسخ برگزار گردید.

 

 

.

هیچ نظری ثبت نشده است