آرمان سبز آدینه | راز سرزمین‌های حاصلخیز

برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی انجمن واردکنندگان بذر اصلاح شده ایران

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن واردکنندگان بذر اصلاح شده ایران روز یکشنبه مورخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ در محل هتل اسپیناس ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه بعدازظهر با حضور اکثریت اعضا و نماینده محترم اتاق ایران برگزار گردید.

جلسه با حضور حداکثری اعضا رسمیت یافته و با انتخاب هیئت رئیسه و تایید احراز حضور اعضا وجاهت قانونی مجمع اعلام و بر اساس دستور مجمع جلسه آغاز گردید.

جلسه با حضور حداکثری اعضا رسمیت یافته و با انتخاب هیئت رئیسه و تایید احراز حضور اعضا وجاهت قانونی مجمع اعلام و بر اساس دستور مجمع جلسه آغاز گردید.

در ابتدا گزارش اقدامات صورت گرفته در طی سال ۱۴۰۱ و اهداف آتی انجمن توسط هیات مدیره ارائه گردید و پس از آن گزارش مالی سال ۱۴۰۱ توسط خزانه دار ارائه و سپس گزارش مالی توسط بازرس انجمن تایید شده و با اکثریت آرا به تصویب مجمع رسید.

انتخابات اعضا علی البدل هیات مدیره و بازرس اصلی و علی البدل در ادامه انجام که آقای سید حسین طباطبایی سروش به سمت علی البدل اول هیات مدیره و آقای رامین کیانپور به سمت علی البدل دوم هیات مدیره و خانم سیمین مهری پاشاکی به سمت بازرس اصلی و آقای رسول محمودی به سمت بازرس علی البدل تعیین گردیدند.

در ادامه با پیشنهاد هیات مدیره نسبت به افزایش ورودیه و حق عضویت اعضا برای سال ۱۴۰۲ با توجه به توضیحات و پیش بینی هزینه‌های انجمن مجمع وارد شورا گردید و با توجه به پیشنهادات متفاوت و ارائه نظر اعضا با اکثریت آرا مبلغ ۳۰ میلیون تومان بابت ورودیه اعضا جدید در سال ۱۴۰۲ و مبلغ ۲۰ میلیون تومان بابت حق عضویت سالانه در سال ۱۴۰۲ تورم و تعیین و تصویب گردید.

در ادامه از پیشکسوتان عزیز و گرانقدر انجمن جناب آقای مهندس بیژن بقراطی و جناب آقای مهندس سید مرتضی وزیری تجلیل و قدردانی گردید.

در ادامه با حضور هیات مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود برای همکاری دو انجمن نیز صحبت و تبادل نظر گردید.

.

هیچ نظری ثبت نشده است