آرمان سبز آدینه، راز سرزمین های حاصلخیز

دکتر مخلص الائمه استاندار مرکزی در چهاردهمین همایش بین المللی گروه آدینه

دکتر مخلص الائمه استاندار مرکزی در چهاردهمین همایش بین المللی گروه آدینه که در شرکت آرمان سبز آدینه واقع در شهرک صنعتی مامونیه شهرستان زرندیه برگزار شد،  اظهار کرد: امنیت غذایی را از اهداف عالی دولت است که باید همراه با شاخص های سلامت به صورت توأمان مورد توجه قرار گیرد.

.

هیچ نظری ثبت نشده است