آرمان سبز آدینه، راز سرزمین های حاصلخیز

اکسترا ست Extra-Set

حفظ شکوفه ها با اکسترا ست

ترکیب
نیتروژن کل %9.1
روی کلاته %6.5
بور محلول %2.6
اسید آمبنه کل %6.5

مزایای ویژه

  • سرعت جذب بالا از طریق برگ
  • کاهش سال آوری درختان
  • افزایش عملکرد و کیفیت محصول
  • افزایش راندمان تبدیل گل به میوه
  • کاهش احتمال سرمازدگی

محصولاتی که شاید بپسندید