آرمان سبز آدینه، راز سرزمین های حاصلخیز

آرمینو منگنز Armino-Mn

 

فرمول خاص، جذب خاص

 

ترکیب (w/w) (w/v)
منگنز محلول (Mn) %6 %7.8
منگنزکلاته (Mn) %6 %7.8
آمینو اسید کل %6 %7.8
آمینو اسید آزاد %6 %7.8

 

مزایای ویژه

  • سرعت بالای جذب منگنز در گیاه
  • نقل و انتقال سریع و آسان در داخل گیاه
  • افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول
  • کمک به افزایش راندمان فتوسنتز

محصولاتی که شاید بپسندید