آرمان سبز آدینه، راز سرزمین های حاصلخیز

شماره تماس کارشناسان فنی و فروش منطقه ای آرمان سبز آدینه

 

 

ردیف

استانها

نوع نهاده

شماره تماس

1

خراسان شمالی

تمام نهاده ای

 

2

خراسان رضوی

کود

 

سم

 

بذر

 

ابزار - آبیاری

 

تراکتور

 

3

خراسان جنوبی

تمام نهاده ای

 

4

کرمان

کود

 

سم

 

بذر

 

ابزار- آبیاری

 

تراکتور

 

5

هرمزگان

تمام نهاده ای

 

6

سیستان و بلوچستان

تمام نهاده ای

 

7

فارس

کود

 

سم

 

بذر

 

ابزار - آبیاری

 

تراکتور

 

8

بوشهر

تمام نهاده ای

 

9

کهکیلویه و بویراحمد

تمام نهاده ای

 

10

اصفهان

کود

 

سم

 

بذر

 

ابزار - آبیاری

 

تراکتور

 

11

یزد

تمام نهاده ای

 

12

شهرکرد

تمام نهاده ای

 

13

خوزستان

کود

 

سم

 

بذر

 

ابزار - آبیاری

 

تراکتور

 

14

ایلام

تمام نهاده ای

 

15

لرستان

تمام نهاده ای

 

16

کرمانشاه

کود

 

سم

 

بذر

 

ابزار - آبیاری

 

تراکتور

 

17

همدان

تمام نهاده ای

 

18

کردستان

تمام نهاده ای

 

19

آذربایجان شرقی

کود

 

سم

 

بذر

 

ابزار - آبیاری

 

تراکتور

 

20

آذربایجان غربی

تمام نهاده ای

 

21

اردبیل

تمام نهاده ای

 

22

مازندران

کود

 

سم

 

بذر

 

ابزار - آبیاری

 

تراکتور

 

23

گلستان

تمام نهاده ای

 

24

قزوین

کود

 

سم

 

بذر

 

ابزار - آبیاری

 

تراکتور

 

25

زنجان

تمام نهاده ای

 

26

گیلان

تمام نهاده ای

 

27

مرکزی

تمام نهاده ای

 

28

تهران

کود

 

سم

 

بذر

 

ابزار - آبیاری

 

تراکتور

 

29

قم

تمام نهاده ای

 

30

سمنان

تمام نهاده ای