آرمان سبز آدینه، راز سرزمین های حاصلخیز

گلدن ست Golden-Set

فرار از سرما و حفاظت از شکوفه ها

مزایای ویژه

  • افزایش رشد اندامهای سبز گیاه در ابتدای دوره
  • سرعت جذب بالا از طریق برگ
  • افزایش مقاومت گیاه و کاهش سرمازدگی
  • افزایش گلدهی و تبدیل گل به میوه

محصولاتی که شاید بپسندید