آرمان سبز آدینه، راز سرزمین های حاصلخیز

آرمینو پتاسیم Armino-K25

مزایای ویژه

  • بهبود عملکرد در شرایط استرس‌های محیطی اعم از شوری، دمای بالا ، خشکی و … بخصوص در مراحل بحرانی مانند گل‌دهی، میوه‌دهی و رشد میوه
  •  افزایش مقاومت در برابر تنش های اقلیمی و شوری
  • بهبود گلدهی و میوه دهی و کاهش ریزش آنها
  • کمک به هم رسی یکسان محصولات
  • بهبود طعم و بازارپسندی محصولات
  • بهبود جذب سایر عناصر غذایی

محصولاتی که شاید بپسندید