آرمان سبز آدینه، راز سرزمین های حاصلخیز

کلبومکس Calbo Max

مزایای ویژه

  • تامین سریع کلسیم و بور برای گیاه
  • کمک به کاهش ترک خوردگی و ریزش میوه ها
  • بهبود کیفیت و انبارداری میوه ها و سبزی ها
  • افزایش سطح مقاومت گیاهان به آفات، بیماری ها و تنش ها
  • بدون رسوب، کلر و مواد نامحلول

محصولاتی که شاید بپسندید