آرمان سبز آدینه، راز سرزمین های حاصلخیز

فرانت لودر

بیل جلو (FRONT LOADER): بیل جلو شرکت ارغوان آدینه مجهز به سیستم تراز اتوماتیک باکت در خلال عملیات بوده و با دارا بودن سیستم اتصال هیدرولیکی سریع و آسان امکان اتصال سریع دستگاه را فراهم می نماید  

 

فرانت لودر تراکتور R41 مدل LL4101

ماکزیمم ارتفاع بالابری 2,440 mm
عمق حفاری در حالت تسطیح 150 mm
(عمق باکت(تا انتهای پوسته داخلی 592 mm
ارتفاع باکت 581 mm
(عمق باکت(تا پین اتصال باکت 800 mm
وزن کل 500 kg
ظرفیت بلند کردن در بیشترین ارتفاع 1,197 kgf
نیروی لازم در حالت تسطیع 1,975 kgf
(دبی پمپ هیدرولیک(سیستم هیدرولیک تراکتور 31.2 l/min
ظرفیت باکت 0.45 M3

 

فرانت لودر تراکتور U60 مدل LL5101

ماکزیمم ارتفاع بالابری 2933 mm
عمق حفاری در حالت تسطیح 125 mm
ماکزیمم ارتفاع در حالت حمل 1692 mm
(عمق باکت(تا انتهای پوسته داخلی 584 mm
ارتفاع باکت 563 mm
(عمق باکت(تا پین اتصال باکت 800 mm
وزن کل 580 kg
ظرفیت بلند کردن در بیشترین ارتفاع 1315 kgf
نیروی لازم در حالت تسطیع 2173 kgf
(دبی پمپ هیدرولیک(سیستم هیدرولیک تراکتور 40 l/min
ظرفیت باکت 0.49 M3

  

فرانت لودر تراکتور 80 و plus 70 مدل LL7100

ماکزیمم ارتفاع بالابری 3429mm
ماکزیمم ارتفاع در حالت حمل 1771mm
(عمق باکت(تا انتهای پوسته داخلی 676mm
ارتفاع باکت 643mm
(عمق باکت(تا پین اتصال باکت 941mm
وزن کل 860kg
ظرفیت بلند کردن در بیشترین ارتفاع 1588kgf
نیروی لازم در حالت تسطیع 2308kgf
(دبی پمپ هیدرولیک(سیستم هیدرولیک تراکتور 36.8/50.6(l/min)
ظرفیت باکت 0.63m3

 

فرانت لودر تراکتور 100 plus مدل LL7101

ماکزیمم ارتفاع بالابری 3466mm
ماکزیمم ارتفاع در حالت حمل 1798mm
(عمق باکت(تا انتهای پوسته داخلی 676mm
ارتفاع باکت 643mm
(عمق باکت(تا پین اتصال باکت 941mm
وزن کل 900kg
ظرفیت بلند کردن در بیشترین ارتفاع 1588kgf
نیروی لازم در حالت تسطیع 2308kgf
(دبی پمپ هیدرولیک(سیستم هیدرولیک تراکتور 36.8/50.6(l/min)
ظرفیت باکت 0.63m3

 


محصولاتی که شاید بپسندید