آرمان سبز آدینه، راز سرزمین های حاصلخیز

آرمینو روی Armino-Zn

 

ترکیب (w/w) (w/v)
روی محلول (Zn) %7 %9
روی کلاته (Zn) %7 %13
آمینو اسید کل %10 %13
آمینو اسید آزاد %10 %13

 

مزایای ویژه

  • تامین سریع عنصر روی و رفع علائم کمبود این عنصر در سریعترین زمان
  • بهبود گلدهی و کاهش ریزش گل و میوه
  • موثر در تولید هورمون ها در گیاه (بخصوص هورمون اکسین)
  •  نقش اساسی در تولید پروتئین های گیاهی
  • افزایش توانایی گیاه در مقابل تنش های محیطی و بیماری ها

محصولاتی که شاید بپسندید