آرمان سبز آدینه، راز سرزمین های حاصلخیز

برگزاری روز مزرعه ذرت رقم Avelin در استان قم

روز مزرعه ذرت رقم اولین در مزرعه جناب آقای حق دوست در شهرستان جعفر آباد استان قم مورخ 99/8/22 برگزار گردید. مدعوین از جهاد کشاورزی استان قم، جناب آقای مهندس حمیدی مدیر زراعت استان قم، آقای مهندس کاظمی مسئول زراعت گیاهان علوفه ای  و مهندس صابری مسئول آموزش و ترویج سازمان و همچنین جمعی از کشاورزان پیشرو منطقه حضور داشتند.

 

در ابتدا جناب آقای مهندس حمیدی توضیحات کلی در مورد کشت و زراعت ذرت و محدودیت های آبی کشور و لزوم استفاده از ارقام جدید و زودرس تر با نیاز آبی کمتر ایراد فرمودند، پس از آن کارشناس فنی شرکت آرمان سبز آدینه به معرفی رقم اولین پرداخت و در رابطه با خصوصیات، نقاط قوت و مزایای کشت آن نسبت به سایر ارقام رایج منطقه توضیحاتی را ارائه نمودند که مورد توجه و استقبال کشاورزان منطقه قرار گرفت. در پایان مراسم پذیرایی به صورت میان وعده انجام گرفت.

 

 

ویژگی های کشت

 

این مزرعه در چهار ردیف به مساحت 2500 متر مربع در تاریخ 99/5/27 کشت گردیده بود، در این مزرعه از الگوی جدید کشت استفاده شده، بدین صورت که فاصله دو ردیف کشت 20 سانتی متر و فاصله بین دو ردیف بعدی 130 سانتی متر بود که برای اولین بار در استان اجرا شده بود، به اعتقاد مسئولین استان این امر منجر به کاهش مصرف آب گردیده بود.

 

همچنین هر بوته دارای حدودا 3 متر ارتفاع، یک تا دو بلال بود،  تعداد دانه روی ردیف بین 38 تا 42 و تعداد ردیف دانه روی بلال 16 تا 18 و در مرحله شیری قرار داشتند که با توجه به مصرف آب کمتر و تاریخ کاشت دیر هنگام توانسته بود عملکرد بهتری نسبت به سایر ارقام مورد مقایسه داشته باشد.

 

 

.

هیچ نظری ثبت نشده است