آرمان سبز آدینه، راز سرزمین های حاصلخیز

برگزاری روز مزرعه ذرت رقم LG3607، در استان کرمان، شهرستان ارزوئیه

روز مزرعه ذرت رقم LG36.07 در استان کرمان شهرستان ارزوئیه در مزرعه آقای خدادای در روز چهارشنبه مورخ 99/08/07 برگزار گردید. در این مراسم از سازمان جهاد کشاورزی این شهرستان، جناب آقای مهندس امیری ریاست محترم سازمان، معاونت زراعت و برخی از همکاران، همچنین کشاورزان بزرگ و پیشرو منطقه که جمعا 36 نفر بودند حضور داشتند.

 

در ابتدای مراسم کارشناس فنی شرکت آرمان سبز آدینه، توضیحات لازم در رابطه با معرفی و فعالیت شرکت آرمان سبز و همچنین اطلات فنی در رابطه با رقم LG36.07 و مزیت ها و برتری های آن نسبت به سایر ارقام و به خصوص رقم رایج منطقه داده شد، که مورد استقبال و توجه بازدید کنندگان و کشاورزان منطقه قرار گرفت. پس از جلسه پرسش و پاسخ با کشاورزان، بازدید از قسمت های مختلف مزرعه صورت گرفت و توضیحات فنی لازم داده شد.

 

 

مزرعه ذرت 36.07 در سه قطعه 50 هکتاری در مجموع 150 هکتار بود. ارتفاع  بوته ها بین 3.5 تا 4 متر بود. دارای یک تا دو بلال کامل و در برخی تا چهار بلال مشاهده شد. مزرعه در مرحله خمیری به دندانه ای  قرار داشت، بر اساس مشاهدات بلال ها دارای 16 تا 18 ردیف دانه روی بلال و 40 تا 46  دانه روی ردیف بود، تراکم مرزرعه حدود 75 تا 85 هزار بوته در هکتار و میزان بذرمصرفی 30 کیلوگرم در هکتار بود و به همین دلیل برآورد عملکرد بالای 10 تا 12 تن دانه در هکتار به طور متوسط تخمین زده شد. البته طبق اظهارات برخی از کشاورزان منطقه در سال های گذشته تا 17 تن دانه نیز عملکرد رقم شرکت آرمان سبز، بوده است.

 

.

هیچ نظری ثبت نشده است