آرمان سبز آدینه، راز سرزمین های حاصلخیز

چهاردهمین همایش گروه آدینه 24 خرداد ماه 1401

مدافع تولید با تکنولوژی بالا هستیم 

علیرضا مهاجر معاون وزیر جهاد کشاورزی

 

کشاورزی نابهره ورترین بخش اقتصاد کشور است 

فرزاد مخلص الائمه استاندار مرکزی

 

۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای تامین نقدینگی صنایع غذایی کشور تخصیص یافت

علیرضا مهاجرمعاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی 

 

 

 

 

.

هیچ نظری ثبت نشده است