گوجه فرنگی Sultana F1

خصوصيات ظاهري

شکل میوه گرد، وزن 170-140 گرم، رنگ قرمز براق

خصوصيات رقم

رقم میان رس، میوه سفت مقاوم در حمل و نقل، بوته قوی با پوشش خوب، مناسب جهت کشت در فضای باز

مقاومت گياه

مقاومت نسبی به سفیدک حقیقی و داخلی، مقاومت به فوزاریوم نوع 1 , 2، مقاومت به ویروس موزائیک

 

محصولات مرتبط