کارشناسان مقیم

صفحه اصلی کارشناسان مقیم

کارشناسان مقیم

شماره تماس کارشناسان فنی و فروش منطقه ای آرمان سبز آدینه

 

 

ردیف

استانها

نوع نهاده

شماره تماس

1

خراسان شمالی

تمام نهاده ای

09198372781

2

خراسان رضوی

کود

09158095675

سم

09155613823

بذر

09159614880

ابزار - آبیاری

09159753283

تراکتور

 

3

خراسان جنوبی

تمام نهاده ای

09132533176

4

کرمان

کود

09137058303

سم

09139402375

بذر

 

ابزار- آبیاری

09132994627

تراکتور

 

5

هرمزگان

تمام نهاده ای

 

6

سیستان و بلوچستان

تمام نهاده ای

09396150773

7

فارس

کود

09164105828

سم

09173363728

بذر

09390497998

ابزار - آبیاری

 

تراکتور

09164597795

8

بوشهر

تمام نهاده ای

09171763449

9

کهکیلویه و بویراحمد

تمام نهاده ای

09175206591

10

اصفهان

کود

09130860630

سم

09133217107

بذر

09133035001

ابزار - آبیاری

 

تراکتور

09137731608

11

یزد

تمام نهاده ای

09137782436

12

شهرکرد

تمام نهاده ای

09138819321

13

خوزستان

کود

09387565006

سم

 

بذر

09166446142

ابزار - آبیاری

 

تراکتور

09166454837

14

ایلام

تمام نهاده ای

 

15

لرستان

تمام نهاده ای

09167207924

16

کرمانشاه

کود

09183576781

سم

09188304496

بذر

09185544335

ابزار - آبیاری

09185977794

تراکتور

09188596375

17

همدان

تمام نهاده ای

09183124450

18

کردستان

تمام نهاده ای

09188742911

19

آذربایجان شرقی

کود

09188167177

سم

09141100514

بذر

09339501056

ابزار - آبیاری

09366542482

تراکتور

09141010648

20

آذربایجان غربی

تمام نهاده ای

09351916088

21

اردبیل

تمام نهاده ای

09146830837

22

مازندران

کود

09372615675

سم

09112201459

بذر

09113538567

ابزار - آبیاری

09901406474

تراکتور

09113218208

23

گلستان

تمام نهاده ای

09906522114

24

قزوین

کود

09126825537

سم

09191888492

بذر

09356489887

ابزار - آبیاری

09127805919

تراکتور

09123824622

25

زنجان

تمام نهاده ای

09128413607

26

گیلان

تمام نهاده ای

09124022997

27

مرکزی

تمام نهاده ای

09379681364

28

تهران

کود

09352195547

سم

09354774736

بذر

09108585864

ابزار - آبیاری

 

تراکتور

09378898155

29

قم

تمام نهاده ای

 

30

سمنان

تمام نهاده ای

09127193918