اخبار

صفحه اصلی اخبارروز مزرعه PVS گندم در جهان آباد تهران

روز مزرعه PVS گندم در جهان آباد تهران

1399/04/19

روز مزرعه ارقام مشارکتی گندم (pvs) در شهرستان جهان آباد تهران در مزرعه آقای حسن شریفی نیا مورخ 11/3/99 برگزار گردید. مدعوین از مدیریت جهاد کشاورزی استان تهران جناب آقای مهندس بهنیا و برخی از  همکاران و  جمعی از کشاورزان منطقه حضور داشتند. ارقام کشت شده شامل 7رقم از شرکت آرمان سبز آدینه شامل رقم آپاچی، چامبو، نودل، آکورازادو، آرتورنیک، آناپورنا و سیروان و همچنین ارقام ایرانی شامل 3 رقم رخشان، بهاران و سیوند بودند که میزان بذر مصرفی 10 کیلوگرم در زمینی به مساحت 500 متر مربع برای هر رقم بود. ارقام مختلف گندم همگی در تاریخ  25/8/ 98 کشت شده و از نظر تغذیه کودی همگی دارای میزان مصرف کود یکسانی بودند.

 

طبق مشاهدات صورت گرفته ارقام شرکت از تراکم و عملکرد خوبی برخوردار بودند و هیچ گونه علایمی از بیماری و آفات در مزارع مشاهده نشد. همچنین مزرعه عاری از علف هرز بود. پس از بازدید مسئولین و کشاورزان و توضیحات تکمیلی کارشناس فنی شرکت در مورد خصوصیات ارقام گندم شرکت آرمان سبز، ارقام شرکت مورد توجه و استقبال کشاورزان قرار گرفت.

 

 

.