اخبار

صفحه اصلی اخبارروز مزرعه و بازدید از مزارع کلزا رقم آرشیتکت، در استان خراسان رضوی

روز مزرعه و بازدید از مزارع کلزا رقم آرشیتکت، در استان خراسان رضوی

1399/03/24

روز مزرعه کلزا رقم آرشیتکت با حضور کارشناسان محترم سازمان جهاد کشاورزی و کشاورزان پیشرو و نماینده فنی شرکت آرمان سبز آدینه به همراه نمایندگان شرکت خدمات کشاورزی روستا جمعاً به تعداد 30 نفر در استان خراسان رضوی شهرستان چناران در تاریخ 99/3/12 برگزار گردید. در این مراسم که در جمع پرشور کشاورزان و باحضور مهندس صبور مدیر هماهنگی ترویج، دکتر عزیزی محقق مرکز تحقیقات استان، دکتر روستانژاد مدیر شهرستان چناران، مهندس روحانی مسئول سایت های الگویی استان، مسئولین ترویج و زراعت و کشاورزان شهرستان های مشهد، قوچان و چناران برگزار شد، آخرین یافته های تحقیقاتی در زمینه مدیریت کلزا برای کشاورزان ارائه گردید. همچنین از تجارب  کلزاکار پیشروی چناران، جناب آقای حسن اسلامی  استفاده گردید.

 

از طرفی نماینده فنی شرکت ضمن معرفی رقم به خصوصیات مطلوب آن از جمله سرعت رشد مناسب، شاخص های عملکردی بالا، کیفیت تولید بذر شرکت لیماگرین فرانسه پرداخت، همچنین ارقام جدید آنیستون و انجلیکو این شرکت برای سال زراعی آینده معرفی شد، در ادامه جناب آقای دکتر عزیزی از سازمان تحقیقات استان نیز مطالبی را در زمینه کشت کلزا بیان داشتند و در آخر نیز جلسه با پرسش و پاسخ کشاورزان از کارشناس فنی شرکت پایان پذیرفت.

 

 

.