اخبار

صفحه اصلی اخبارروز مزرعه و بازدید از مزارع کلزا رقم آرشیتکت، در استان خراسان شمالی

روز مزرعه و بازدید از مزارع کلزا رقم آرشیتکت، در استان خراسان شمالی

1399/03/24

روز مزرعه کلزا رقم آرشیتکت با حضور جمعی از کارشناسان محترم  سازمان جهاد کشاورزی و کشاورزان محترم و نماینده شرکت آرمان سبز که جمعه حدود 50 نفر بودند در مزرعه آقای علی کمالی انجام شد. در ابتدا جناب آقای مهندس کاظمیان مدیر زراعت استان خراسان شمالی نکات فنی مربوط به کشت کلزا را بیان داشتند و درباره رقم آرشیتکت و سرعت رشد مناسب آن نیز مواردی را بیان فرمودند. همچنین نماینده فنی شرکت پس از معرفی شرکت بروی مزیت های رقم آرشیتکت از جمله سرعت رشد مناسب در پاییز، زمستان گذرانی مطلوب و شاخص های عملکردی خوب آن تأکید نمود. در پایان پرسش و پاسخ  بین کشاورزان و کارشناسان و نماینده فنی شرکت انجام شد.

 

.