اخبار

صفحه اصلی اخباربرگزاری آموزش های کاربردی و تکنیکهای فنی تغذیه کود در استان یزد

برگزاری آموزش های کاربردی و تکنیکهای فنی تغذیه کود در استان یزد

1395/08/15

شناخت سلامت خاک و در نهایت تشخیص زود هنگام کمبودهای گیاهی سرآغاز کارگاه علمی کاربردی شرکت آرمان سبز آدینه بود که در جمع گلخانه داران استان یزد با استقبال بینظیر در تاریخ 95/09/15 برگزار گردید.

شناخت علائم کمبود، معرفی و تشریح تنش شوری و مبارزه ضربتی با کالایی چون اوت سالت و اهمیت محصولات هیومیک شرکت آرمان سبز آدینه برای اصلاح خاک و معرفی و بیان ویژگی های نماکلین در مبارزه با نماتد و اثربخشی بینظیر جلبک های دریایی که در محصولات طلایی آکادین و استیمپلکس بکار رفته است  و در نهایت ارائه جدولی کامل و کاربردی جهت یک تغذیه سالم برای گیاه در نیل رسیدن به یک جامعه سالم از خزانه تا برداشت میوه در گلخانه ارائه شود.  

 

 

.