اخبار

صفحه اصلی اخبارکودی برای استحکام و دوام محصول

کودی برای استحکام و دوام محصول

1395/09/22

۱۵ درصد سیلیکات محلول جهت دوام بافت های گیاهی و شیرینی میوه، افزایش انبارمانی، بالا بردن مقاومت به بیماری های دوره کاشت و پس از برداشت و همچنین افزایش مقاومت گیاه به تنش های دمایی و خشکی،۶ درصد پتاس موجود برای افزایش قند و بهبود رنگ آوری میوه و ... همگی ویژگی های تنها یک محصول بنام  دوبوژن-کا از سبد کالایی شرکت آرمان سبز بود که در کلاس آشنایی با اثربخشی این کالا روی محصول کشت شده توسط آقای مهندس حیدرپور به تاریخ چهارشنبه 26 آبان ماه با حضور کشاورزان و رئیس تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی لنگرود توضیح داده شد که در نهایت جلسه با پاسخ گویی به پرسش های حاضرین همراه گشت.

 

 

.