اخبار

صفحه اصلی اخبارحضور مدیر ارشد شرکت لیما گرین فرانسه و همکاران در کرانه خلیج همیشه فارس

حضور مدیر ارشد شرکت لیما گرین فرانسه و همکاران در کرانه خلیج همیشه فارس

1395/08/23

با برنامه ریزی های مرتب و منظم از طرف شرکت و همکاری بخش فروش جهت هماهنگی بین کشاورزان منظقه دزفول و شوش برای بازدید آقای نیکولاس (مدیریت ارشد شرکت لیما گرین فرانسه) فرصتی فراهم شد تا ایشان از مزارع بذر ذرت لیما گرین دیدن فرمایند و با کشاورزان بطور مستقیم به تبادل اطلاعات و تعامل بپردازند حضور مقامات ارشد شرکت های بزرگی چون لیماگرین فرانسه ... نشانی از بزرگی و عظمت حضور شرکت آرمان سبز آدینه در عرصه بین الملل و تجارت جهانی است که ایجاد چنین پل های ارتباطی با شرکت های صاحب نام توانسته است تاثیر مثبتی از دریچه تکنولوژيروز دنیا بر اقتصاد کشاورزی ایران داشته باشد.

 

 

.