سوالات متداول

صفحه اصلی سوالات متداول

لطفا با معاونت فروش تراکتور 83507362/374 - 021 آقایان اسدی و امیدی نژاد تماس حاصل فرمایید

با سلام

لطفا جهت اخذ نمایندگی با شماره های 83507301 - 021 و 83507345 - 021 آقایان مقدم و سعیدی فر تماس حاصل فرمایید

با سلام
خير مواد نام برده شده قابليت اختلاط با هم را ندارند. مي توانيد از بروزينك را براي تامين روي و بر محلولپاشي نمائيد و سيگوكا اكسپرس را بطور جداگانه محلولپاشي كنيد.
با تشكر

با سلام
باردهي كم درختان ميوه مي تواند دلايلي چون عدم تغذيه مناسب در طول فصل، ريزش گلها، كمبود جوانه هاي گل، عدم تلقيح مناسب گلها و ساير عوامل مانند آفات و بيماريها باشد.
با تشكر

پتانسيل عملكرد ارقام كلزاي آلماني بيش از 3.5 تن مي باشد و وزن هزار دانه آنها بين 4 تا 6.5 گرم مي باشد. بعنوان مثال وزن هزار دانه رقم روهان 6.5 گرم مي باشد. اغلب اين ارقام در صورت وجود پوشش برف و رزت قوي (6 تا 8 برگ در بوته) مي توانند تا 30- درجه سانتي گراد را تحمل نمايند. در شرايط بدون پوشش برف و بادهاي سرد، اغلب ارقام كلزاي آلماني تا دماي 15- درجه سانتي گراد را تحمل مي نمايند.

سلام

بطور كلي ارقام كلزاي آلماني از سرعت رشد مناسبي در ابتداي رشد برخوردارند. اين ارقام به ريزش دانه متحمل هستند. البته تفاوت هايي نيز بين ارقام آلماني وجود دارد بعنوان مثال رقم بروتوس بعلت سرعت رشد مناسب و بيشتر نسبت به ساير ارقام آلماني در ابتداي رشد، براي كاشت ديرهنگام مناسب مي باشد. 

با سلام
حلاليت دوبوژن كا در آب معمولي با pH=7 به راحتي انجام مي شود . در صورتيكه در آب مواد ديگري مانند تركيبات كلسيمي و يا تركيباتي كه pH آب را اسيدي نمايند ريخته شده باشد مي تواند باعث لخته شدن سيليس موجود در دوبوژن شود.
با تشكر

با سلام
بطور كلي مصرف كودهاي محلولپاش سريعتر از مصرف كودهاي همراه با آبياري نتيجه مي دهد. البته اغلب كودهاي محلولپاش نيز از نظر شيميائي متفاوت مي باشند و بگونه اي توليد شده اند كه بسرعت از طريق برگ جذب و وارد سيستم آوندي گياه مي شوند و تاثير خود را نشان مي دهند. مي توانيد براي حصول نتيجه بهتر سولفات پتاسيم را يك يا دو نوبت همراه با آبياري استفاده فرمائيد و همزمان با آن نيز از يك كود پتاس بالا كه مخصوص محلولپاشي مي باشد مانند سيگوكا اكسپرس شركت آرمان سبز استفاده نموده و آنرا محلولپاشي فرمائيد.
با تشكر

با سلام
نام محصولي كه براي بذرمال ذرت استفاده مي شد هيومونيا 312 مي باشد كه محصول شركت اگرونوتريشن فرانسه مي باشد و هم اكنون نيز در فروشگاههاي نمايندگي و عوامل فروش آرمان سبز موجود مي باشد.
با تشكر

1 2 3 4 5  ... 
فرم ارسال پرسش