سوالات متداول

صفحه اصلی سوالات متداول

با سلام
درختان 2 تا 3 ساله نياز چنداني به چالكود ندارند. در هر حال مي توانيد مقدار نصف يك فرغون كود دامي پوسيده را در كنار درختان در طول بهمن ماه چالكود نمائيد. همچنين در طول فصل مي توانيد از كودهاي ريشه زا و محرك رشد ريشه استفاده نمائيد.
با تشكر

خواهشمند است در این خصوص با شماره 83507301 - 021 آقایان شکوهی و مقدم مذاکره نمایید

با تشکر 

با سلام
ريزش ميوه در تمامي درختان دلايل متفاوتي مي تواند داشته باشد:
1) تعداد زياد ميوه ها: درصورتيكه تعداد ميوه زياد باشد درختان بصورت طبيعي شروع به حذف برخي از آنها مي نمايند تا چند ميوه خوب و ايده آل را به جاي تعداد زيادي ميوه ناقص پرورش دهند.
2) عدم تلقيح ميوه ها در زمان تشكيل ميوه به دليل كمبود گرده هاي بارور كه اين نقص را مي توان با مصرف روي و بر (محصولي مانند برو زينك) در زمان تورم جوانه ها رفع نمود.
3) آبياري بيش از حد درختان كه باعث خفگي ريشه ها و ريزش ميوه ها مي گردد.
4) استرسهاي همچون سرما و يا گرماي بيش از حد
با تشكر

با سلام
با استفاده از برنامه غذائي اصولي مي توانيد تا حد زيادي مشكل كم باري را حل نمائيد. برناه غذائي به پيوست ارسال مي گردد. لطفا ملاحظه فرمائيد.
با تشكر

با سلام
مي توانيد از كودهاي مرحله چالكود موجود در برنامه غذائي پيوست استفاده نمائيد.
با تشكر

با سلام
جهت افزايش مقاومت درختان به سرماي زمستان مي توانيد از سولفات پتاسيم پس از برداشت و يا اوايل پائيز استفاده نمائيد.
با تشكر

برنامه غذایی مرکبات بر اساس محصولات آرمان سبز آدینه

 

اواسط زمستان

تورم جوانه ها

پس از گلدهی

فندقی شدن میوه

یک ماه بعد

پس از برداشت

کود مرغی woprofert 

سولفات روی 

سولفات منگنز 

سولفات پتاسیم

هیومیفرت اولترا 

بروزینک 

استیمپلکس 

استیمپلکس 

TKO-فسفایت

الیگو وزاویوس 

کپفول 

بروزینک 

استیمپلکس 

سولفات پتاسیم 

پلنت پرود 20-20-20

الیگو وزاویوس

ای سی کالر 

سولفات پتاسیم

پلنت پرود 40-10-10

الیگو وزاویوس

استیمپلکس 

بروزینک 

با سلام
مصرف پتاسيم مي تواند به تسريع رسيدگي ميوه ها كمك نمايد. همچنين مصرف محصولات اي سي كالر به همراه دوبوژن كا نيز مي تواند باعث بهبود رنگ آوري ميوه ها و افزايش سفتي ميوه شود. مصرف اي سي كالر و دوبوژن كا در گوجه فرنگي بايد 2 هفته پيش از رسيدن ميوه ها آغاز شود و هر 15 تا 20 روز يكبار نيز تكرار با دوز مصرف هركدام يك در 1000 انجام گيرد.
با تشكر

با سلام

كوتوله گي و زود به گل رفتن دو دليل مجزا دارد.

علت كوتولگي: ويروس كوتولگي مي باشد. كه در حال حاضر ارقام مقاوم به ويروس كوتولگي در كشور موجود مي باشد.

علت كوتاه شدن و زود به گل رفتن: در چند سال گذشته به دليل شرايط آب و هوايي و تنش هاي گرمايي و جابجايي تاريخ كشت متاسفانه بهره برداران بدون توجه به شرايط آب و هوايي و ديرس يا ميان رس بودن رقم اقدام به كشت همانند ساليان گذشته نموده اين امر موجب مي گردد به گياه تنش وارد گردد و جهت حفظ بقا از فاز رويشي وارد فاز زايشي مي گردد.

1 2 3 
فرم ارسال پرسش